Додому Умови праці, договірна політика та трудові відносини

Умови праці, договірна політика та трудові відносини

Умови праці, договірна політика та трудові відносини для медіа «Зоря»

1. Умови праці

 • Робочий графік: Працівники редакції «Зоря» працюють за гнучким графіком, з можливістю віддаленої роботи. Офіційні робочі години становлять з 8:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю.
 • Робоче місце: Всі працівники мають доступ до сучасного робочого обладнання та програмного забезпечення, необхідного для виконання професійних обов’язків.
 • Безпека та здоров’я: «Зоря» забезпечує безпечні та здорові умови праці, включаючи регулярні медичні огляди та заходи з охорони праці.

2. Договірна політика

 • Типи договорів: «Зоря» укладає трудові договори з постійними працівниками, а також контракти з фрілансерами та позаштатними журналістами. Усі договори відповідають законодавству України.
 • Умови контракту: Договори визначають обов’язки та права обох сторін, включаючи термін дії контракту, оплату праці, умови розірвання договору та конфіденційність.
 • Оплата праці: Оплата праці визначається на основі кваліфікації, досвіду та результатів роботи працівника. Всі платежі здійснюються своєчасно, згідно з умовами договору.

3. Трудові відносини

 • Рекрутинг та наймання: Процес найму в “»Зорі» включає оголошення вакансій, відбір резюме, співбесіди та тестування. Всі кандидати мають рівні можливості незалежно від статі, віку, раси чи релігії.
 • Редакційна незалежність: «Зоря» гарантує незалежність журналістів у виконанні їхніх професійних обов’язків. Ніхто з працівників не піддається тиску чи втручанню у свою роботу з боку керівництва або сторонніх осіб.
 • Підвищення кваліфікації: Редакція забезпечує можливості для підвищення кваліфікації працівників, включаючи участь у семінарах, тренінгах та конференціях.
 • Конфлікти та вирішення спорів: Всі конфлікти та суперечки вирішуються у внутрішньому порядку через відповідні комісії. У разі потреби питання можуть бути передані до трудового арбітражу.

4. Інструкції та положення

 • Кодекс етики: Всі працівники повинні дотримуватися етичних норм та стандартів журналістики, зокрема щодо правдивості, об’єктивності та збалансованості інформації.
 • Політика конфіденційності: Будь-яка інформація, отримана в процесі роботи, є конфіденційною і не може бути розголошена без дозволу керівництва.
 • Професійні стандарти: Працівники мають дотримуватись високих професійних стандартів у всіх аспектах своєї роботи, включаючи підготовку матеріалів, фактчекінг та взаємодію з джерелами інформації.

«Зоря»   прагне створити комфортні та продуктивні умови праці для всіх своїх працівників, підтримуючи їхній професійний розвиток та забезпечуючи захист їхніх прав.

Положення та інструкції щодо найму персоналу та контрактних журналістів газети «Зоря».

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає принципи, правила та процедури найму персоналу та контрактних журналістів для газети «Зоря».

1.2. Метою Положення є забезпечення прозорості, чесності та об’єктивності у процесі найму, а також гарантії редакційної незалежності найнятих працівників.

2. Принципи найму

2.1. Рівність можливостей: Всі кандидати мають рівні можливості при подачі заявок та участі у конкурсному відборі незалежно від статі, віку, раси, національності, релігійних переконань, інвалідності чи будь-яких інших ознак.

2.2. Прозорість: Процес найму повинен бути прозорим на всіх етапах. Інформація про вакансії, критерії відбору та результати конкурсу має бути доступна для всіх зацікавлених осіб.

2.3. Об’єктивність: Відбір кандидатів здійснюється на основі їхніх професійних якостей, досвіду та компетенцій, без будь-яких упереджень.

3. Процедура найму

3.1. Оголошення вакансії:

 • Вакансії публікуються на офіційному вебсайті газети «Зоря» та в інших доступних джерелах.
 • Оголошення повинно містити інформацію про посаду, вимоги до кандидатів, основні обов’язки, умови праці та порядок подачі заявок.

3.2. Подання заявок:

 • Кандидати подають резюме та мотиваційний лист до визначеного кінцевого терміну.
 • Подача заявок може здійснюватися електронною поштою або через спеціальну форму на вебсайті.

3.3. Відбір кандидатів:

 • Перший етап: попередній відбір на основі резюме та мотиваційних листів.
 • Другий етап: проведення співбесід з відібраними кандидатами.
 • Третій етап: прийняття рішення та повідомлення кандидатів про результати конкурсу.

4. Контрактні журналісти

4.1. Укладання контракту:

 • Контракт укладається між газетою «Зоря»  та журналістом на визначений період з можливістю подовження за згодою сторін.
 • Контракт повинен містити умови праці, обов’язки сторін, розмір оплати, терміни виконання робіт та умови розірвання контракту.

4.2. Редакційна незалежність:

 • Журналісти мають право на редакційну незалежність у своїй професійній діяльності.
 • Газета «Зоря» гарантує, що редакційні рішення приймаються без втручання з боку рекламодавців, спонсорів чи інших сторонніх осіб.
 • Журналісти мають право висловлювати свої думки та позиції, дотримуючись етичних стандартів журналістики.

5. Гарантії захисту

5.1. Захист від незаконного звільнення:

 • Персонал та контрактні журналісти не можуть бути звільнені без обґрунтованих підстав та дотримання встановлених процедур.

5.2. Конфіденційність:

 • Всі персональні дані кандидатів та найманих працівників зберігаються конфіденційно і використовуються виключно для цілей найму.

5.3. Захист від дискримінації:

 • Газета «Зоря» гарантує, що всі працівники мають рівні права та можливості, і жодна дискримінація на робочому місці не допускається.

6. Заключні положення

6. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися за рішенням редакційної колегії газети «Зоря».

116 На працівників редакції (включаючи позаштатних працівників) поширюються юридичні контракти та страхування. Юридичні контракти можуть включати умови щодо зарплати, графіку роботи, прав та обов’язків сторін. Страхування може включати медичне страхування, страхування в разі нещасного випадку на роботі тощо.

Юридичні контракти та страхування поширюються на працівників газети «Зоря»  (включаючи позаштатних працівників) таким чином:

 1. Юридичні контракти:
  1. Оформлення: Кожен працівник, включаючи позаштатних, підписує контракт, який регулює їхні трудові відносини з газетою «Зоря». Цей контракт визначає обов’язки, права та відповідальність обох сторін.
  1. Термін дії: Контракт може бути безстроковим або строковим, залежно від домовленостей між працівником і роботодавцем.
  1. Зміст: Контракт містить такі положення: посада, обов’язки, умови оплати праці, графік роботи, умови звільнення, а також права і обов’язки сторін.
  1. Конфіденційність та конфлікт інтересів: У контракті можуть бути положення про конфіденційність інформації та уникнення конфлікту інтересів.
 • Страхування:
  • Обов’язкове державне соціальне страхування: Всі працівники, включаючи позаштатних, є учасниками обов’язкового державного соціального страхування, яке включає пенсійне страхування, страхування на випадок тимчасової непрацездатності та інші види соціального страхування.
  • Медичне страхування: Газета «Зоря» може забезпечити медичне страхування своїм працівникам через приватні страхові компанії. Це може включати страхування на випадок хвороби, нещасного випадку та інших медичних витрат.
  • Додаткові види страхування: За бажанням роботодавця та працівників можуть бути передбачені додаткові види страхування, такі як страхування життя, страхування від нещасних випадків та інші види страхування, що можуть бути включені в колективний договір чи інші внутрішні нормативні акти.