Додому Редакційна політика

Редакційна політика

Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Зоря»

Наші цінності та пріоритети

Газета «Зоря» – незалежне видання, місія якого – забезпечувати читачів якісною інформацією. У цьому ми зорієнтовані на суспільний інтерес. Наші журналісти неухильно дотримуються   професійних та етичних стандартів, чинного законодавства країни.  Редакція є підписантом Етичного Кодексу журналістів України.     

 Достовірність та оперативність

Ми публікуємо тільки перевірену інформацію, яка спирається на факти.  Ретельно перевіряємо джерела, не женемось за сенсаціями. Не публікуємо прихованої  або недобросовісної реклами.

Потреби читачів  – наш пріоритет.

Ми зорієнтовані на суспільний інтерес. Наша інформація має сприяти  організації життя громадян,  реалізації  ними своїх прав та обовʼязків.  Під час війни наша увага прикута до тих, хто захищає країну, до історій життя земляків, їхнього досвіду.

З повагою до людей

Право на свободу висловлювання сполучаємо  з відповідальністю. Особисте життя людей – недоторкане. Діяльність публічних осіб, яка являє суспільний  інтерес, висвітлюється нами  у рамках журналістських професійних норм.  Чутливі до людей, яких спіткало горе.

Ми  проти будь-якої дискримінації за ознаками  здоров’я, статі, віку,  походження, мови, соціального статусу або політичних уподобань тощо(щодо мови, дуже гостре питання наразі. Мабуть, варто зазначити  про пріоритети мовні, або сприяння Закону тощо) 

Свобода висловлювання. 

Підтримуємо право громадян на вільне висловлювання думок. Утім вважаємо що воно має сполучатися із відповідальністю за достовірність , точність на неупередженість. 

Ми визнаємо помилки

Прагнучи бути точними, як і всі люди, ми можемо припускатися помилок. Ми визнаємо їх,  вносимо поправки  або публікуємо спростування у рамках  чинного законодавства.