Додому Редакційні вказівки

Редакційні вказівки

Ці редакційні вказівки встановлюють чіткі очікування щодо поведінки для всіх учасників редакції «Зоря» , включаючи журналістів, редакторів, та інших співробітників. Метою є забезпечення високих стандартів журналістської етики, професіоналізму та відповідальності.

9.4 Редакційні Вказівки Засоби Захисту від Конфліктів Інтересів

 1. Визначення Конфлікту Інтересів
  • Конфлікт інтересів виникає, коли особисті, фінансові або інші зовнішні інтереси можуть впливати на редакційні рішення або журналістську роботу.
 1. Розкриття Інтересів
  • Журналісти та редактори зобов’язані розкривати будь-які реальні, потенційні або уявні конфлікти інтересів, які можуть впливати на їхню роботу.
  • Розкриття повинно бути зроблене негайно після виявлення можливого конфлікту інтересів.
 1. Заборона Прийняття Подарунків
  • Журналістам і редакторам заборонено приймати будь-які подарунки, послуги або інші форми винагороди від джерел інформації або зацікавлених сторін.
 1. Відмова від Роботи у випадку Конфлікту
  • Журналісти та редактори повинні відмовитися від роботи над матеріалом, якщо вони мають реальний або потенційний конфлікт інтересів.
  • Така робота повинна бути передана іншому члену редакційного колективу.
 1. Редакційна Незалежність
  • Всі редакційні рішення повинні бути прийняті незалежно від зовнішнього тиску з боку рекламодавців, спонсорів або інших зацікавлених сторін.
  • Рекламодавці та спонсори не мають права впливати на зміст редакційних матеріалів.
 1. Фінансова Незалежність
  • Журналістам заборонено мати фінансові інтереси у компаніях, про які вони пишуть або які вони досліджують.
  • Всі фінансові операції, які можуть створити конфлікт інтересів, повинні бути уникнуті
 1. Перевірка Інформації
  • Журналісти повинні перевіряти інформацію з кількох джерел, щоб уникнути одностороннього або упередженого висвітлення подій.
  • Важливо забезпечити об’єктивність і точність у поданні матеріалів.
 1. Зовнішня Діяльність
  • Журналістам і редакторам заборонено брати участь у заходах або діяльності, яка може створити конфлікт інтересів або викликати сумніви щодо їхньої неупередженості.
  • Всі зовнішні заняття, включаючи громадську діяльність, повинні бути погоджені з редакцією.
 1. Освіта та Навчання
  • Всі члени редакційного колективу повинні проходити регулярне навчання щодо виявлення та уникнення конфліктів інтересів.
  • Редакція повинна забезпечити доступ до ресурсів та матеріалів для навчання.
 1. Дотримання Етичних Норм
  • Журналісти та редактори зобов’язані дотримуватися високих етичних стандартів та професійних норм у своїй роботі.
  • Всі випадки можливого порушення етичних норм повинні бути негайно розслідувані.
 1. ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕТІКА

1.1. Об’єктивність і неупередженість

 • Всі матеріали повинні бути збалансованими та неупередженими.
 • Журналісти повинні уникати конфлікту інтересів, або, у разі його виникнення, повідомляти про це редакцію.

1.2. Точність і перевірка фактів

 • Інформація повинна бути точною та підтвердженою з надійних джерел.
 • Перед публікацією необхідно ретельно перевіряти факти.

1.3. Чесність і прозорість

 • Журналісти повинні бути відкритими щодо джерел інформації та методів отримання інформації.
 • Плагіат і фальсифікація даних неприпустимі.

2. Професійна Поведінка

2.1. Поведінка в колективі

 • Співробітники повинні поважати один одного, дотримуватися етики спілкування та уникати дискримінації.
 • Конструктивна критика та зворотній зв’язок є важливими, але повинні подаватися в поважній формі.

2.2. Взаємодія з джерелами

 • Журналісти повинні поводитися етично та поважно з джерелами інформації.
 • Не можна тиснути на джерела для отримання інформації.

2.3. Соціальні мережі та публічна діяльність

 • Співробітники повинні дотримуватися етики у використанні соціальних мереж, уникаючи публікацій, які можуть зашкодити репутації медіа «Зоря».
 • Особисті думки, висловлені в соціальних мережах, повинні бути чітко відокремлені від позиції редакції.

3. Відповідальність і Підзвітність

3.1. Корекція помилок

 • У випадку виявлення помилки в матеріалі, вона повинна бути виправлена якомога швидше з відповідним сповіщенням читачів.

3.2. Відповідальність за публікації

 • Кожен журналіст несе відповідальність за свої матеріали та їх відповідність редакційним стандартам.
 • Редактори відповідають за перевірку та затвердження матеріалів до публікації.

3.3. Підзвітність наглядовій раді, раді директорів та читачам

 • Редакція зобов’язана бути підзвітною наглядовій раді та раді директорів, забезпечуючи прозорість своїх дій та рішень.
 • Відгуки та зауваження читачів повинні бути враховані у процесі покращення контенту та редакційної політики.

4. Конфіденційність і Приватність

4.1. Захист джерел інформації

 • Журналісти повинні захищати конфіденційність своїх джерел.
 • Інформація, надана на умовах конфіденційності, не може бути розкрита без згоди джерела.

4.2. Повага до приватного життя

 • Публікація особистої інформації повинна бути виправданою суспільним інтересом та відповідати нормам законодавства.

5. Розвиток і Навчання

5.1. Професійний розвиток

 • Редакція сприятиме професійному розвитку співробітників через тренінги, семінари та інші освітні заходи.

5.2. Оцінка роботи

 • Регулярна оцінка роботи співробітників допомагає підтримувати високий рівень журналістики та професіоналізму.

Редакційні вказівки передбачають, щоб статистичні дані були отримані та перевірені для об’єктивного оцінювання ефективності їх впровадження. Це дозволяє забезпечити фактичні дані про досягнення поставлених цілей і ефективність заходів, визначених у вказівках.

Процес отримання і перевірки статистичних даних може включати:

 1. Збір даних: Збір необхідних метрик і показників, які відповідають встановленим вказівкам.
 2. Аналіз даних: Оцінка отриманих даних для визначення ступеня досягнення цілей та визначення тенденцій.
 3. Перевірка достовірності: Впевненість у точності та достовірності зібраних даних шляхом застосування методів перевірки, таких як перевірка на дублювання, аналіз помилок тощо.

65

Вказівки щодо вирішення конфліктів, пов’язаних з особистими інтересами для медіа «Зоря».

Ці вказівки створені для забезпечення прозорості та чесності у журналістській діяльності, мінімізації ризиків конфліктів інтересів та збереження довіри аудиторії до медіа «Зоря».

1. Визначення конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів виникає тоді, коли особисті, фінансові, політичні чи інші інтереси журналіста можуть вплинути на його здатність об’єктивно виконувати свої професійні обов’язки.

2. Виявлення та повідомлення

 1. Раннє виявлення: Журналісти повинні проактивно виявляти потенційні конфлікти інтересів на ранніх етапах роботи над матеріалом.
 2. Повідомлення керівництву: Журналісти повинні негайно повідомляти редактора або інше відповідальне особу про будь-які потенційні конфлікти інтересів. Повідомлення має бути документованим.

3. Оцінка конфлікту інтересів

 1. Обговорення: Редактор повинен обговорити з журналістом потенційний конфлікт та оцінити його вплив на об’єктивність матеріалу.
 2. Рішення щодо дій: Редактор повинен прийняти рішення щодо необхідних дій для мінімізації або усунення конфлікту інтересів. Це може включати зміну журналіста, що працює над матеріалом, або зміни в редакційному процесі.

4. Управління конфліктами

 1. Зміна завдання: Якщо конфлікт інтересів є значним, журналіст може бути переведений на інше завдання або матеріал.
 2. Додатковий нагляд: У випадках, коли конфлікт інтересів не можна уникнути повністю, матеріал повинен проходити додатковий нагляд з боку редакційної ради.
 3. Прозорість: У випадках, коли конфлікт інтересів може вплинути на довіру аудиторії, необхідно прозоро інформувати читачів про потенційний конфлікт, зазначаючи це в самому матеріалі.

5. Запобігання конфліктам інтересів

 1. Етичний кодекс: Всі працівники медіа «Зоря»  повинні бути ознайомлені з етичним кодексом, який регулює питання конфліктів інтересів.
 2. Регулярні тренінги: Організація повинна проводити регулярні тренінги з етики та управління конфліктами інтересів для всіх працівників.
 3. Періодичні перевірки: Медіа «Зоря»  повинно здійснювати періодичні перевірки для виявлення та оцінки потенційних конфліктів інтересів.

6. Санкції за порушення

 1. Попередження: У випадку першого порушення журналісту може бути винесено офіційне попередження.
 2. Перегляд завдань: Журналіст може бути переведений на інше завдання або позбавлений можливості писати на певні теми.
 3. Звільнення: У випадках серйозних порушень або повторних порушень можливе.

10.3

Вимоги для отримання та перевірки статистичних даних для медіа «Зоря»:

1. Джерела Даних

 1. Надійність та авторитетність: ми використовуємо тільки ті джерела, які мають підтверджену репутацію в наданні точних і достовірних даних (наприклад, державні установи, відомі дослідницькі центри, міжнародні організації).
 2. Прозорість: Джерела даних повинні бути відкритими для громадськості, щоб кожен міг перевірити їх самостійно.
 1. Методологія: Дані повинні бути зібрані за допомогою науково обґрунтованих методів. Це може включати вибіркове опитування, анкетування, спостереження, тощо.
 2. Об’єм вибірки: Для забезпечення репрезентативності даних, обсяг вибірки повинен бути достатньо великим та різноманітним.

3. Перевірка Даних

 1. Перевірка на точність: Переконайтесь, що дані відповідають дійсності шляхом їх звірки з іншими незалежними джерелами.
 2. Аналіз на відповідність: Перевірте, чи немає суперечностей у даних та чи вони відповідають контексту та ситуації.

4. Використання Даних

 1. Цитування джерел: Завжди вказуйте джерело даних, щоб читачі могли самостійно перевірити інформацію.
 2. Контекстуалізація: Поясніть, як були зібрані дані, які методи використовувалися, і які обмеження могли вплинути на результати.

5. Оновлення Даних

 1. Актуальність: Використовуйте тільки найсвіжіші дані, доступні на момент публікації.
 2. Регулярна перевірка: Переглядайте та оновлюйте дані регулярно, щоб забезпечити їхню актуальність та точність.

6. Відповідальність

 1. Перевірка фактів: Залучайте незалежних фактчекерів для додаткової перевірки даних перед публікацією.
 2. Зворотній зв’язок: Заохочуйте читачів до надання зворотного зв’язку щодо представлених даних та корегуйте помилки у разі їх виявлення.

71 Редакційні вказівки для отримання та перевірки зовнішніх фото/відео/аудіовмісту для медіа «Зоря»

1. Отримання зовнішнього вмісту

 1. Джерела вмісту
  • Приймати фото/відео/аудіовміст лише від надійних та перевірених джерел.
  • У випадку отримання вмісту від громадянських журналістів або сторонніх осіб, обов’язково перевіряти їхні контактні дані та репутацію.
 1. Формат подання
  • Вимагати відправлення вмісту у високій якості та оригінальному форматі без редагувань.
  • Приймати лише ті файли, які мають метадані (наприклад, дата, час та місце зйомки).
 1. Ліцензування та авторські права
  • Всі надіслані матеріали повинні супроводжуватись письмовою угодою, яка підтверджує право медіа «Зоря» на їх використання.
  • Перевіряти наявність дозволів на використання зображень та аудіовізуальних матеріалів від відповідних власників.

2. Перевірка автентичності вмісту

 1. Метадані та контекст
  • Аналізувати метадані для перевірки автентичності дати, часу та місця зйомки.
  • Звертатися до інших доступних джерел для підтвердження подій, зображених у надісланих матеріалах.
 1. Технічний аналіз
  • Використовувати спеціалізовані програми для перевірки наявності редагувань або маніпуляцій у фото та відео.
  • Перевіряти цілісність файлів, включаючи порівняння з оригінальними версіями, якщо такі доступні.
 1. Соціальна верифікація
  • Проводити перевірку зображень та відео за допомогою зворотного пошуку зображень для виявлення можливих повторних публікацій або оригінальних джерел.
  • Залучати експертів або свідків подій для підтвердження достовірності матеріалів.

3. Етичні міркування

 1. Конфіденційність та безпека джерел
  • Забезпечувати конфіденційність джерел інформації, особливо в разі чутливих матеріалів.
  • Використовувати безпечні канали зв’язку для передачі матеріалів.
 1. Редакційна незалежність
  • Переконуватися, що зовнішні матеріали не порушують редакційні принципи та не впливають на незалежність медіа «Зоря».
  • Уникати використання матеріалів, що можуть викликати конфлікт інтересів.
 1. Дотримання законодавства
  • Перевіряти відповідність отриманих матеріалів чинному законодавству, включаючи закони про захист персональних даних та інші нормативні акти.

4. Процедура публікації

 1. Внутрішня перевірка
  • Перед публікацією матеріали повинні пройти перевірку редактором або відповідальною особою.
  • У разі сумнівів щодо автентичності матеріалів проводити додаткові перевірки.
 1. Прозорість та відкритість
  • Вказувати джерела отриманих матеріалів у публікаціях, де це можливо і доцільно.