Додому Набір інструкцій, який забезпечує якість журналістського контенту

Набір інструкцій, який забезпечує якість журналістського контенту

Набір інструкцій, який забезпечує високу якість журналістського контенту, етичне розповсюдження інформації та відповідну поведінку журналістів.

Для медіа «Зоря»  важливо мати набір інструкцій, який забезпечує високу якість журналістського контенту, етичне розповсюдження інформації та відповідну поведінку журналістів.

Відповідальні за ці настанови

Директор-Головний редактор медіа «Зоря» Пасічник Олександр Анатолійович. Тел. +380502752290 

Представник колективу медіа  Лебеденко Христина Олександрівна . Тел. +380958900189.

Омбудсмен з числа членів обласної організації НСЖУ Бриж Олександр Михайлович  Тел. +380503686619 

Інструкції для журналістів медіа «Зоря»:

1. Якість контенту

 • Об’єктивність та неупередженість: Журналісти повинні надавати інформацію, яка є об’єктивною, неупередженою та збалансованою. Варто уникати суб’єктивних суджень та упереджених оцінок.
 • Точність та перевірка фактів: Всі факти повинні бути ретельно перевірені перед публікацією. Використання надійних джерел інформації є обов’язковим.
 • Дотримання стандартів мови: Тексти повинні бути грамотно написаними, без орфографічних та граматичних помилок.

2. Етичні принципи

 • Конфіденційність джерел: Журналісти повинні захищати конфіденційність своїх джерел, якщо це необхідно для їхньої безпеки та добробуту.
 • Уникнення конфліктів інтересів: Журналісти повинні уникати ситуацій, які можуть призвести до конфлікту інтересів. Особисті або фінансові інтереси не повинні впливати на об’єктивність матеріалів.
 • Відповідальність перед суспільством: Журналісти мають усвідомлювати свою відповідальність перед суспільством і уникати публікації інформації, яка може завдати шкоди чи образити.

3. Розповсюдження інформації

 • Авторське право: Всі матеріали повинні відповідати законодавству про авторське право. Використання контенту інших авторів можливе лише з відповідним дозволом або посиланням.
 • Чітка ідентифікація реклами: Рекламні матеріали повинні бути чітко відокремлені від редакційного контенту та позначені як реклама.
 • Прозорість: Джерела фінансування та можливі спонсори матеріалів повинні бути чітко вказані.

4. Поведінка журналістів

 • Професійна етика: Журналісти повинні поводитися професійно, поважати колег, героїв матеріалів та аудиторію.
 • Відповідальність за публікації: Журналісти несуть відповідальність за інформацію, яку вони публікують. У разі помилки або неправильної інформації, вони повинні оперативно виправити її.
 • Безпека та добробут: Журналісти повинні піклуватися про свою безпеку та здоров’я, а також про безпеку своїх джерел та колег.