Додому Свобода організації персоналу

Свобода організації персоналу

Свобода організації персоналу газети «Зоря»  та структура для соціального діалогу, включаючи угоду про колективні переговори з відповідними профспілками, а також вказівки щодо договорів про залучення журналістів-фрілансерів

117. Персонал газети «Зоря»  має свободу організації, що означає, що працівники можуть об’єднуватися в профспілки або інші організації для захисту своїх прав та інтересів. Ось як це може бути реалізовано:

 1. Свобода об’єднання:
  • Право на створення профспілок: Працівники мають право створювати і вступати до профспілок. Профспілка може представляти їх інтереси перед роботодавцем, сприяти поліпшенню умов праці та захищати права працівників.
  • Право на участь у профспілковій діяльності: Працівники можуть брати участь у діяльності профспілок, включаючи збори, переговори з роботодавцем та інші заходи, спрямовані на захист їх прав.
 1. Колективні переговори:
  • Укладення колективних договорів: Профспілки можуть вести переговори з роботодавцем про укладення колективних договорів, які регулюють умови праці, оплату праці, соціальні гарантії та інші важливі питання.
  • Вирішення трудових конфліктів: Профспілка може представляти працівників у процесі вирішення трудових конфліктів, що виникають між працівниками і роботодавцем.
 1. Права та гарантії:
  • Захист від дискримінації: Працівники, які беруть участь у профспілковій діяльності, захищені від дискримінації з боку роботодавця. Це означає, що їх права не можуть бути обмежені через участь у профспілці.
  • Право на інформацію: Профспілки мають право отримувати від роботодавця інформацію, необхідну для захисту прав працівників, зокрема дані про умови праці, оплату праці, зміни в організації виробництва тощо.

Таким чином, свобода організації забезпечує працівникам газети «Зоря» можливість ефективно захищати свої права та інтереси, а також брати активну участь у процесах, що стосуються їхньої професійної діяльності.

118 Структура для соціального діалогу, включаючи угоду про колективні переговори з відповідними профспілками для персоналу газети «Зоря», може виглядати наступним чином:

1. Структура соціального діалогу

 1. Організація профспілок:
  • Створення та реєстрація профспілок, які представляють інтереси працівників газети.
  • Вибори представників профспілок, які будуть вести переговори з роботодавцем.
 1. Комітет з соціального діалогу:
  • Формування комітету, що складається з представників керівництва газети та представників профспілок.
  • Регулярні зустрічі комітету для обговорення питань, що стосуються умов праці, оплати праці, соціальних гарантій та інших важливих аспектів.
 1. Механізм консультацій та обговорень:
  • Встановлення регулярних зустрічей між представниками керівництва та профспілок для обговорення поточних питань та проблем.
  • Проведення консультацій перед прийняттям важливих рішень, що стосуються працівників.

2. Угода про колективні переговори

 1. Предмет угоди:
  • Умови праці: тривалість робочого часу, умови відпочинку, робочі місця тощо.
  • Оплата праці: заробітна плата, премії, компенсації, умови індексації заробітної плати.
  • Соціальні гарантії: медичне страхування, відпустки, допомога при тимчасовій непрацездатності тощо.
 1. Процедура ведення переговорів:
  • Визначення представників для участі у переговорах з обох сторін (керівництва та профспілок).
  • Встановлення графіку проведення переговорів та строків для укладення угоди.
 1. Розв’язання спорів:
  • Визначення механізмів вирішення конфліктів, що можуть виникнути під час переговорів (наприклад, за допомогою медіації або арбітражу).
  • Встановлення процедури подання та розгляду скарг від працівників.
 1. Підписання та виконання угоди:
  • Підписання угоди обома сторонами після досягнення домовленості.
  • Контроль за виконанням положень угоди, створення наглядового комітету з представників обох сторін.
 1. Моніторинг та перегляд угоди:
  • Регулярний моніторинг виконання угоди, обговорення результатів на засіданнях комітету з соціального діалогу.
  • Можливість внесення змін та доповнень до угоди за домовленістю сторін.

Ця структура сприятиме створенню ефективного механізму соціального діалогу та забезпечить належний захист прав і інтересів працівників газети «Зоря».

119. Договори про залучення журналістів-фрілансерів для газети «Зоря» повинні включати наступні ключові положення та вказівки, щоб забезпечити чітке розуміння обов’язків та прав обох сторін:

1. Загальні положення

 • Сторони договору: Чітко вказати назву газети «Зоря»  як роботодавця та ім’я/назву журналіста-фрілансера.
 • Мета договору: Описати основну мету договору, наприклад, “залучення журналіста-фрілансера для підготовки статей та інших редакційних матеріалів для газети «Зоря».

2. Обов’язки журналіста-фрілансера

 • Завдання та обсяги роботи: Описати конкретні завдання, які повинен виконувати журналіст-фрілансер, включаючи типи матеріалів (статті, інтерв’ю, репортажі тощо), тематику та обсяги.
 • Терміни виконання: Встановити чіткі терміни для подання матеріалів, включаючи дедлайни для кожного завдання.
 • Якість та стандарти: Вказати вимоги до якості матеріалів, відповідність редакційним стандартам газети «Зоря» та вимоги щодо перевірки фактів.

3. Права журналіста-фрілансера

 • Авторські права: Визначити умови передачі авторських прав на матеріали, створені журналістом-фрілансером. Зазвичай це включає передачу всіх прав газеті «Зоря» на певний період або безстроково.
 • Кредитування: Вказати, як буде здійснюватися вказування авторства матеріалів (наприклад, підписання статей ім’ям журналіста-фрілансера).

4. Винагорода

 • Умови оплати: Описати систему оплати праці журналіста-фрілансера, включаючи ставки за матеріали, способи оплати (банківський переказ, електронний гаманець тощо) та терміни виплат.
 • Додаткові витрати: Визначити умови компенсації додаткових витрат, якщо такі передбачені (наприклад, транспортні витрати, витрати на дослідження тощо).

5. Конфіденційність та конфлікт інтересів

 • Конфіденційність: Вказати зобов’язання журналіста-фрілансера щодо збереження конфіденційності інформації, яку він отримує під час виконання завдань.
 • Уникнення конфлікту інтересів: Зазначити обов’язок журналіста-фрілансера уникати ситуацій, які можуть призвести до конфлікту інтересів під час виконання роботи для газети «Зоря».

6. Вирішення спорів

 • Механізм вирішення спорів: Встановити процедуру вирішення конфліктів, які можуть виникнути між журналістом-фрілансером та газетою «Зоря». Це може включати переговори, медіацію або арбітраж.

7. Термін дії та розірвання договору

 • Термін дії договору: Вказати період, на який укладається договір, та умови його продовження.
 • Розірвання договору: Описати умови, за яких договір може бути розірваний однією зі сторін, включаючи процедуру повідомлення та наслідки розірвання.

8. Інші положення

 • Зміни та доповнення: Вказати, що будь-які зміни або доповнення до договору мають бути оформлені письмово та підписані обома сторонами.
 • Юридична сила: Вказати, що договір набуває юридичної сили з моменту підписання обома сторонами.

119,а Ці вказівки допоможуть забезпечити чіткість і взаєморозуміння між газетою «Зоря»  та журналістами-фрілансерами, а також створять основу для плідної співпраці.

Ось як вони сприяють цьому:

1. Чіткі обов’язки та стандарти якості

 • Опис завдань та обсягів роботи: Докладний опис завдань та вимоги до матеріалів дозволяють фрілансерам розуміти, що від них очікується, і якого рівня якості вони мають досягати.
 • Вимоги до якості та стандартів: Встановлення чітких стандартів якості матеріалів, зокрема відповідність редакційним принципам, допомагає фрілансерам дотримуватися необхідного рівня професійності.

2. Контроль та підтримка

 • Редакційний нагляд: Передбачення механізмів контролю якості матеріалів, таких як перевірка фактів та редакційна перевірка, допомагає забезпечити відповідність матеріалів редакційним принципам.
 • Зворотний зв’язок: Надання фрілансерам зворотного зв’язку з боку редакторів щодо їхніх матеріалів сприяє постійному покращенню їхньої роботи та дотриманню редакційних принципів.

3. Конфіденційність та конфлікт інтересів

 • Конфіденційність: Забезпечення збереження конфіденційності інформації допомагає уникнути витоків та дотримуватися етичних норм.
 • Уникнення конфлікту інтересів: Вимога уникнення ситуацій, що можуть призвести до конфлікту інтересів, сприяє дотриманню об’єктивності та неупередженості у матеріалах.

4. Винагорода та мотивація

 • Чіткі умови оплати: Встановлення чітких умов оплати та термінів виплат сприяє мотивації фрілансерів дотримуватися високих стандартів у своїй роботі.

5. Механізм вирішення спорів

 • Процедура вирішення конфліктів: Наявність чіткої процедури вирішення конфліктів допомагає швидко і ефективно вирішувати будь-які непорозуміння, що можуть виникнути, зберігаючи добрі стосунки між фрілансером та редакцією.

6. Тренінги та ознайомлення з редакційними принципами

 • Ознайомлення з редакційними принципами: У разі необхідності, проведення тренінгів або ознайомлення фрілансерів з редакційними принципами газети «Зоря»  може додатково забезпечити розуміння і дотримання цих принципів.

Таким чином, ці вказівки допомагають створити чітку структуру та умови, що сприяють фрілансерам у дотриманні редакційних принципів газети «Зоря».