Додому Обробка відвертого вмісту

Обробка відвертого вмісту

Редакційні процеси повинні забезпечувати етично відповідне ставлення до насильницького та відвертого контенту, контенту, у якому зображені діти чи інші вразливі особи, а також до живого контенту.

Редакційні вказівки щодо поводження з насильницьким і відвертим вмістом

1. Принципи етики

 1. Поважайте гідність і права людини. Пам’ятайте, що всі люди заслуговують на повагу, навіть якщо вони є суб’єктами новинного матеріалу.
 2. Уникайте сенсаціоналізму. Матеріал не повинен бути представленим так, щоб шокувати або привертати увагу лише заради привернення кліків або читачів.
 3. Прозорість та відповідальність. Якщо матеріал містить насильницькі або відверті зображення, необхідно чітко попередити про це аудиторію.

2. Зміст та контекст

 1. Мета використання. Перед публікацією такого матеріалу, редакція повинна чітко визначити мету його використання. Це може бути інформування про важливі події, але не задля провокації або шокування.
 2. Контекстуалізація. Завжди надавайте необхідний контекст до матеріалу, щоб пояснити, чому цей вміст важливий для розуміння новини.
 3. Обережність у підборі зображень та відео. Використовуйте тільки ті зображення та відео, які є абсолютно необхідними для розуміння контексту новини.

3. Попередження та доступ

 1. Попередження про зміст. Використовуйте попередження про відвертий зміст перед переглядом матеріалів, що містять насильницькі сцени або графічні зображення.
 2. Обмеження доступу. Забезпечте, щоб такий вміст був доступний лише повнолітнім користувачам, якщо це доречно за законодавством та етичними нормами.

4. Верифікація та достовірність

 1. Перевірка джерел. Переконайтеся, що всі матеріали, які містять насильницький або відвертий вміст, ретельно перевірені і походять з надійних джерел.
 2. Захист особистості. Захищайте особисті дані та ідентифікаційні дані жертв насильства або інших вразливих груп.

5. Зворотній зв’язок та корекція

 1. Відповідь на скарги. Медіа «Зоря»  має мати чіткий механізм для отримання та розгляду скарг від читачів щодо матеріалів, що містять насильницький або відвертий вміст.
 2. Корекція помилок. Якщо виявлено помилку або недоречність у представленні такого вмісту, негайно вживайте заходів для її виправлення.

6. Підвищення обізнаності

 1. Освітні програми. Проводьте регулярні тренінги для журналістів та редакторів щодо етичних норм і стандартів роботи з насильницьким та відвертим вмістом.
 2. Залучення експертів. Співпрацюйте з експертами з етики та прав людини для постійного вдосконалення редакційних вказівок.

Редакційні вказівки для етичноналежного ставлення до вмісту, у якому зображені діти чи інші вразливі особи

1. Принципи Загальної Етики

1.1. Повага до гідності та прав людини є основним принципом роботи редакції «Зоря».

 1.2. Захист приватності та безпеки дітей та інших вразливих осіб повинен бути на першому місці. 

1.3. Журналісти повинні дотримуватися принципу мінімального втручання, уникаючи непотрібного розкриття особистих даних.

2. Отримання Згоди

2.1. Перед публікацією будь-яких матеріалів, що містять зображення або інформацію про дітей чи інших вразливих осіб, необхідно отримати письмову згоду від батьків або опікунів (для дітей) або від самих осіб (якщо вони дорослі). 

2.2. Якщо особа не може надати згоду через вікові або інші обмеження, згода повинна бути отримана від законного представника. 

2.3. У разі публікації матеріалів, які не містять ідентифікаційної інформації (анонімізовані дані), редакція має переконатися, що навіть анонімна інформація не може нашкодити особі.

3. Відбір та Обробка Інформації

3.1. Вибір матеріалів, що стосуються дітей чи інших вразливих осіб, повинен бути ретельно обґрунтований і виправданий суспільним інтересом. 

3.2. Журналісти повинні уникати сенсаціоналізації матеріалів, у яких зображені діти чи вразливі особи. 

3.3. При написанні текстів та виборі зображень необхідно використовувати зважену та поважну мову.

4. Публікація Вмісту

4.1. Матеріали, що містять зображення дітей або вразливих осіб, повинні бути позначені відповідними попередженнями, якщо вони можуть викликати емоційний дискомфорт. 

4.2. У разі публікації матеріалів про травматичні події або негативний досвід дітей чи вразливих осіб, необхідно враховувати потенційний вплив на самих осіб та їхнє оточення. 

4.3. Використання зображень дітей у рекламі чи маркетингових матеріалах повинно бути особливо обережним, з урахуванням всіх етичних норм.

5. Виправлення та Відповідальність

5.1. Редакція повинна оперативно реагувати на скарги чи звернення щодо опублікованих матеріалів, у яких зображені діти чи вразливі особи. 

5.2. У разі виявлення порушень або помилок у матеріалах, редакція зобов’язана внести виправлення та повідомити про це читачів. 

5.3. Журналісти несуть персональну відповідальність за дотримання цих вказівок і мають проходити регулярне навчання з етики роботи з вразливими групами.

6. Навчання та Підтримка

6.1. Редакція забезпечує регулярні тренінги для журналістів та редакторів щодо етичних аспектів роботи з вразливими групами. 

6.2. Редакція створює механізми підтримки та консультування журналістів,  які працюють з чутливими темами.

Вказівки щодо етичновідповідного поводження з живим контентом для медіа «Зоря».

1. Загальні Принципи

 1. Достовірність та Чесність: контент повинен бути правдивим і достовірним. Не допускається розповсюдження фальшивих новин або дезінформації.
 2. Неупередженість: Подача інформації має бути об’єктивною та збалансованою. Не допускається свідоме перекручування фактів для впливу на думку аудиторії.
 3. Конфіденційність та Приватність: Поважайте приватне життя осіб, про яких ідеться у живому контенті. Не розголошуйте особисту інформацію без згоди відповідних осіб.

2. Робота з Джерелами

 1. Перевірка Джерел: Завжди перевіряйте достовірність джерел інформації, використовуйте лише надійні та перевірені джерела.
 2. Посилання на Джерела: Завжди вказуйте джерела інформації, якщо це можливо і доречно.

3. Етика у Висвітленні Подій

 1. Повага до Людей: Уникайте сенсаційності та експлуатації емоцій людей. Повага до гідності людей повинна бути пріоритетом.
 2. Захист Вразливих Груп: Особлива увага має бути приділена висвітленню подій, що стосуються вразливих груп населення (діти, жертви насильства тощо).

4. Робота з Візуальним Контентом

 1. Етичне Використання Зображень: Використовуйте тільки ті зображення, які відповідають етичним стандартам. Забороняється використання шокуючих або невідповідних зображень без необхідності.
 2. Маніпуляції з Зображеннями: Забороняється маніпуляція зображеннями з метою спотворення реальності.

5. Взаємодія з Аудиторією

 1. Чесність і Прозорість: Взаємодійте з аудиторією чесно та прозоро, відповідайте на питання та критичні зауваження відповідально та професійно.
 2. Захист Від Коментарів Ненависті: Модеруйте коментарі та не допускайте проявів мови ворожнечі, дискримінації та образливих висловлювань.

6. Редакційний Контроль та Навчання

 1. Навчання Співробітників: Забезпечте регулярне навчання співробітників щодо етичних стандартів та відповідального поводження з живим контентом.
 2. Редакційний Контроль: Встановіть процеси для перевірки відповідності живого контенту етичним стандартам перед його публікацією.