Додому Керівний документ етичних та професійних норм

Керівний документ етичних та професійних норм

10.1 Для забезпечення точності та якості матеріалів у газеті «Зоря»  існують  такі внутрішні правила та систематичний редакційний процес:

 1. Фактична перевірка:
  • Кожен матеріал перевіряється на наявність достовірних фактів і джерел.
  • Редактори повинні перевіряти правильність інформації до публікації.
 2. Відповідальність за точність:
  • Кожен автор несе відповідальність за достовірність своїх матеріалів.
  • Редактори зобов’язані перевіряти факти та інформацію перед друкуванням.
 3. Стандарти стилю та мови:
  • Встановлення стандартів для використання мови та стилю в матеріалах.
  • Розроблення керівництва щодо правопису, граматики і стилю.
 4. Коректура і редагування:
  • Систематична коректура текстів перед друкуванням.
  • Редагування з метою поліпшення читабельності та точності матеріалу.
 5. Перевірка правопису та граматики:
  • Використання автоматизованих інструментів для перевірки правопису та граматики.
  • Особлива увага до правильності найменувань та термінології.
 6. Перевірка на внутрішній суперечності:
  • Впевненість, що всі внутрішні матеріали збалансовані і не суперечать іншим частинам газети.
 7. Затвердження перед публікацією:
  • Кожен матеріал повинен бути затверджений перед публікацією відповідним редактором або керівником.
 8. Ретельна перевірка перед друкуванням:
  • Перед друкуванням всі статті перевіряються на відповідність внутрішнім стандартам.

10.1.66 Внутрішні правила та систематичний редакційний процес для забезпечення дотримання редакційних вказівок

 1. Етика та стандарти журналістики:
  • Всі журналісти мають дотримуватись етичних принципів, включаючи об’єктивність, точність та відповідальність за інформацію.
 2. Стандарти написання:
  • Визначення стилю та тону статей відповідно до аудиторії газети.
  • Використання чітких та зрозумілих заголовків і підзаголовків.
  • Перевірка правопису та граматики.
 3. Фактична перевірка:
  • Перевірка фактів та джерел інформації перед публікацією матеріалу.
  • Повага до конфіденційності джерел.
 4. Контроль за біасом:
  • Запобігання політичному або іншому біасу у матеріалах.
 5. Коригування та редагування:
  • Основний редагувальний процес, включаючи перегляд та виправлення тексту, його структури та логічності.

Систематичний редакційний процес:

 1. Планування:
  • Визначення теми, цільової аудиторії та мети матеріалу.
 2. Збір інформації:
  • Збір достовірних даних та документальних доказів.
 3. Редагування:
  • Первинне редагування тексту на рівні автора.
 4. Перевірка фактів:
  • Перевірка достовірності інформації за допомогою незалежних джерел.
 5. Фінальне редагування і верстка:
  • Остаточний редагувальний процес та підготовка матеріалу до публікації.
 6. Відповідальність:
  • Кожен етап редакційного процесу повинен мати відповідального редактора або керівника з підтвердженням дотримання стандартів газети «Зоря».

10.1.67 Процес перевірки вмісту та роль редакційного нагляду в газеті «Зоря»  можуть включати наступні етапи та аспекти:

 1. Перевірка фактів та достовірності інформації: Редактори перевіряють достовірність та точність фактів, використаних у статті. Це включає перевірку джерел і правильність цитування.
 2. Стиль та мова: Редакція впевнюється, що стиль публікації відповідає стандартам газети і чітко виражає думки автора, використовуючи відповідну мову та тон.
 3. Дотримання етичних норм: Редакція перевіряє матеріал на відповідність етичним стандартам журналістики, зокрема, уникання клопоту чи образливих висловлювань, конфлікту інтересів тощо.
 4. Контроль за політичними інтересами: Важливо впевнитися, що редакційний процес не піддається політичному тиску або впливу, що може вплинути на об’єктивність та незалежність публікацій.
 5. Загальна оцінка і якість: Редакція забезпечує загальний контроль і оцінку кожної публікації перед її публікацією, щоб впевнитися в її якості і відповідності стандартам газети.

10.2.68 Механізм періодичної перевірки ефективності впровадження редакційних вказівок:

 1. Регулярні огляди: Ми робимо періодичні огляди, на яких аналізується виконання редакційних вказівок. Це може бути щомісячно, щоквартально або щорічно, залежно від потреб видавництва.
 2. Залучення ключових зацікавлених осіб: участь в оглядах ключових членів редакційної команди, журналістів і відповідальних за виконання вказівок, щоб забезпечити повне розуміння результатів і згоду щодо подальших дій.
 3. Коригування вказівок: В разі необхідності вносимо зміни до редакційних вказівок на основі зібраної інформації та висновків періодичних оглядів.

10.2.69 Механізм періодичної перевірки ефективності впровадження редакційних вказівок може підлягати як внутрішній, так і зовнішній перевірці, залежно від стратегії та потреб газети «Зоря» :

 1. Внутрішня перевірка:
  • Внутрішня перевірка зазвичай організовується самою редакційною командою або внутрішніми аудиторами газети. Вона спрямована на оцінку виконання вказівок згідно з встановленими метриками і шаблонами звітності.
 2. Зовнішня перевірка:
  • Зовнішня перевірка може включати залучення зовнішніх консультантів, експертів з журналістики або інших незалежних сторін для оцінки ефективності впровадження редакційних вказівок. Це дозволяє отримати об’єктивну оцінку і рекомендації щодо подальших кроків.

10.4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ

Журналісти медіа «Зоря» (включаючи зовнішні джерела) ідентифікуються, за допомогою підпису автора, чи записуються в механізм публікації, щоб ця інформація була доступною?

10.5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Повідомлення про місцезнаходження може бути обмеженим з питання надання безпеки героям публікації чи безпеці країни.

Місцезнаходження може бути відкритим, якщо це вимагає зовнішній орган для надання безпеки громадянам та безпеці країни.

11.2. РЕДАКЦІЙНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ UGC/НОВИНИ ОЧЕВИДЦІВ

Перевірка матеріалів із зовнішніх джерел у медіа «Зоря» відповідає тим самим принципам, що й ті, що повністю створені його власними журналістами так само, як і до користувацького вмісту/новинного вмісту очевидців.

Всі надходження інформації ззовні перевіряються журналістами та погоджуються директором-головним редактором газети. відповідальність за недостовірність лежить на директору-головному редактору медіа «Зоря».

Всі матеріали, що надійшли ззвовні маркуються відповідно підписами авторів або осібю, що надали інформацію (з посиланнями на них).

82. Вказівки щодо відповідального та етичного поводження з постачальниками вмісту позаштатних авторів та очевидців, які надали інформацію.

1. Прозорість і чесність

 • Декларація інтересів: Усі матеріали повинні чітко вказувати, чи є у автора будь-які конфлікти інтересів або відношення до постачальників інформації.
 • Чесність у джерелах: Усі джерела повинні бути перевірені та зазначені. Підробка чи маніпулювання інформацією є неприпустимими.

2. Конфіденційність та приватність

 • Захист джерел: Особливо важливо забезпечити захист анонімності джерел, якщо це було погоджено. Ніколи не розкривайте особисті дані без згоди.
 • Обробка персональних даних: Будьте обережні з обробкою та зберіганням персональних даних постачальників інформації, дотримуючись відповідного законодавства про захист даних.

3. Точність і достовірність

 • Перевірка фактів: Кожен факт і дані, отримані від постачальників, повинні бути ретельно перевірені перед публікацією.
 • Використання перевірених джерел: Віддавайте перевагу надійним та перевіреним джерелам інформації.

4. Відповідальність та етичність

 • Повага до авторських прав: Забезпечте дотримання авторських прав та ліцензій на всі отримані матеріали.
 • Етичні стандарти: Дотримуйтесь загальноприйнятих етичних стандартів у журналістиці, таких як Кодекс етики журналіста.

5. Взаємодія з постачальниками інформації

 • Професійне спілкування: Завжди спілкуйтеся з постачальниками інформації професійно та з повагою.
 • Пояснення очікувань: Чітко пояснюйте постачальникам, яких стандартів та вимог вони повинні дотримуватися.
 • Справедлива компенсація: Забезпечте справедливу оплату за надані матеріали, якщо це передбачено угодою.

6. Регулярна оцінка та зворотній зв’язок

 • Моніторинг якості: Регулярно оцінюйте якість отриманих матеріалів та дотримання вказівок.
 • Зворотній зв’язок: Надавайте постачальникам інформації конструктивний зворотній зв’язок для покращення якості їхніх матеріалів.

11.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДУМКИ

Редакційні вказівки щодо коментарів, що мають бути вільними від наклепу

1. Визначення Наклепу:

 • Наклеп – це поширення неправдивої інформації, яка завдає шкоди репутації особи або організації.

2. Принципи:

 • Точність: Всі коментарі повинні базуватися на перевірених фактах.
 • Об’єктивність: Коментарі повинні бути справедливими та неупередженими.
 • Поважність: Всі коментарі повинні дотримуватися етики та не містити образливих висловлювань.

3. Процедура Перевірки Коментарів:

 • Редакційна Перевірка: Всі коментарі перед публікацією повинні бути перевірені редактором на предмет можливого наклепу.
 • Фактчекінг: Використовувати надійні джерела для перевірки фактів, наведених у коментарях.
 • Консультації з Юристом: У разі сумнівів щодо законності коментарів, звертатися до юриста для консультації.

4. Відповідальність:

 • Автори: Автори коментарів несуть відповідальність за точність та правдивість своєї інформації.
 • Редактори: Редактори зобов’язані перевіряти коментарі перед публікацією та забезпечувати їх відповідність цим вказівкам.

5. Наслідки Порушення:

 • Видалення Коментаря: Коментарі, які містять наклеп, будуть видалені.
 • Відповідальність Авторів: Автори наклепницьких коментарів можуть бути притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства.
 • Дисциплінарні Заходи: Редактори, які не дотримуються цих вказівок, можуть бути піддані дисциплінарним заходам.

Матеріал коментарів має бути вільним від посягань на конфіденційність.

Матеріал коментарів має бути вільним від ворожих висловлювань.

Матеріал коментарів має бути вільним від переслідувань.

Коментарі не модеруються працівниками медіа «Зоря» та іншими особами.

Образливі коментарі не допускаються та видаляються.

12.1 Анонімність джерел інформації

Щоб забезпечити анонімність джерел, журналісти «Зорі» дотримуються деяких ключових процедур та вказівок:

Конфіденційність зберігається навіть перед колегами: Журналісти повинні ретельно стежити за тим, щоб навіть серед своїх колег не розголошувати інформацію про джерело. Навіть найменші натяки можуть викликати потенційні проблеми.

Користуйтеся безпечними комунікаційними засобами: Використовуйте шифрування та інші безпечні методи комунікації для збереження анонімності джерел. Це може включати в себе захищені месенджери та електронну пошту.

Не зберігайте зайвої інформації: Після того, як інформація була використана, видаліть будь-яку зайву інформацію, яка може призвести до розкриття джерела.

Дотримуйтесь професійної етики: Завжди слід дотримуватися високих стандартів етики журналістики та не використовувати анонімні джерела без вагомих причин.

Уникайте прямого запиту про ідентифікацію: При необхідності перевірки інформації, уникайте прямого запиту на ідентифікацію джерела. Замість цього, намагайтеся отримати підтвердження через інші джерела або докази.

Захищайте свої джерела: Якщо можливо, надайте своїм джерелам додатковий захист, наприклад, допоможіть їм уникнути виявлення за допомогою адвокатів чи інших експертів з безпеки.

Забезпечення анонімності джерел є критично важливим елементом професійної журналістики. Строге дотримання вищезазначених вказівок допоможе зберегти конфіденційність та довіру між журналістами та їх джерелами.

Причини надання анонімності

Надання анонімності в газеті «Зоря» може мати декілька причин, які важливо пояснити громадськості:

Захист від репресій: У багатьох випадках люди можуть хотіти розповісти про якусь проблему або подію, проте боятися негативних наслідків або репресій з боку влади, бізнесу або інших осіб. Надання анонімності дозволяє їм висловити свою думку чи поділитися інформацією, не ризикуючи своєю безпекою.

Збереження конфіденційності: Деякі люди можуть мати важливу інформацію, яку вони готові поділитися з громадськістю, але бажають залишити свою особистість конфіденційною. Це особливо актуально у випадках, коли інформація може вплинути на їхню роботу чи особисте життя.

Захист від переслідування: Іноді люди можуть стати свідками або жертвами неправомірних дій, і вони можуть потребувати захисту від потенційних переслідувань чи помсти. Надання можливості анонімності дозволяє їм виступити зі своєю історією без страху за свою безпеку.

Підтримка свободи слова: Анонімність може бути важливим інструментом для захисту свободи слова. Вона дозволяє людям висловлювати свої думки та ділитися інформацією без обмежень та перешкод, що сприяє розвитку вільного обміну ідеями в суспільстві.

Наш загальний принцип полягає в тому, що надання анонімності допомагає створити умови для вільного обміну інформацією та висловлення думок, що є важливим для підтримки демократії та громадянського суспільства.

12.2 Права на конфіденційність людей та їх безпеку.

Забезпечення захисту прав на приватне життя та безпеки людей у ​​журналістській діяльності є ключовим етичним та професійним аспектом. Наші принципи щодо цього наступні:

Збір і використання інформації: При зборі інформації журналісти повинні дотримуватися принципів об’єктивності та точності. Вони повинні запитувати згоду на використання особистих даних та інформації про приватне життя.

Анонімність та конфіденційність джерел: Журналісти повинні захищати інформаторів та джерела інформації, якщо вони вимагають анонімності. Не можна розголошувати особисту інформацію про джерело без його згоди.

Баланс між правдивістю та приватністю: Публікація інформації, яка стосується приватного життя особи, повинна бути обгрунтованою і мати громадське значення. Журналісти повинні уникати непотрібного порушення приватності.

Уникнення публікації конфіденційної інформації: Журналісти повинні уникати публікації конфіденційної інформації, такої як медична інформація, фінансові дані та інші особисті дані, якщо вона не має відношення до суті матеріалу.

Врахування можливих наслідків: Перед публікацією матеріалу, який стосується приватного життя, журналісти повинні уважно розглянути можливі наслідки для індивіда та його оточення.

Повага до гідності людини: Журналісти повинні завжди пам’ятати про гідність та права людини, навіть у випадках, коли це конфліктує з розкриттям інформації.

Використання цензорських засобів: При необхідності використання цензорських засобів, таких як пікселювання обличчя або ідентифікаційних даних, для захисту приватності осіб на фотографіях або відеоматеріалах.

Врахування законодавства: Журналісти повинні дотримуватися законодавства щодо приватності та захисту даних в країні, де вони працюють.

Ці вказівки допомагають забезпечити, щоб наша діяльність відбувалася в межах етичних норм і враховує права та безпеку людей.

10.2.69

Механізм підзвітності для газети «Зоря» може підлягати як внутрішній, так і зовнішній періодичній перевірці, залежно від потреб та політик видавництва. Ось як це може бути організовано:

Внутрішня перевірка

Мета: Забезпечення постійного контролю за виконанням редакційних вказівок і оперативне внесення коректив.

 1. Внутрішній аудит: Регулярне проведення аудитів редакційними командами або спеціально призначеними внутрішніми аудиторами.
 2. Звіти для керівництва: Надання звітів та рекомендацій вищому керівництву для прийняття рішень щодо подальших дій.
 3. Оперативні коригування: Швидке внесення змін до процесів або редакційних вказівок на основі результатів перевірок.

Зовнішня перевірка

Мета: Незалежна оцінка дотримання редакційних вказівок та забезпечення прозорості для зовнішніх зацікавлених осіб.

 1. Незалежний аудит: Залучення зовнішніх аудиторів або консалтингових компаній для проведення незалежних перевірок.
 2. Звіти для зовнішніх зацікавлених осіб: Публікація звітів або надання інформації акціонерам, спонсорам, або іншим зацікавленим сторонам.
 3. Відкритість і прозорість: Забезпечення відкритого доступу до результатів перевірок для підтримки довіри серед аудиторії та партнерів.

Процес перевірки

 1. Планування: Визначення періодичності та обсягу перевірок (наприклад, щоквартально або щорічно).
 2. Виконання: Проведення аудитів за заздалегідь визначеними критеріями та метриками.
 3. Аналіз і звітність: Оцінка результатів, підготовка звітів та обговорення висновків з відповідальними особами.
 4. Коригувальні дії: Розробка та впровадження плану дій для усунення виявлених недоліків.

Вигоди від періодичної перевірки

 1. Покращення якості контенту: Виявлення та усунення недоліків у процесі створення матеріалів.
 2. Підвищення довіри: Зміцнення довіри з боку читачів та партнерів завдяки прозорості та відповідальності.
 3. Адаптивність: Здатність швидко реагувати на зміни в медійному середовищі та покращувати внутрішні процеси.

12.3 Принципи забезпечення незалежності журналістики щодо джерел контенту?

Забезпечення незалежності журналістики відносно джерел контенту є критично важливим для забезпечення об’єктивності та достовірності інформації. Ось декілька принципів, які можна врахувати:

Розмаїтість джерел: Журналісти повинні здійснювати пошук інформації від різних джерел, включаючи різні сторони або точки зору. Це дозволяє уникнути впливу на контент від однієї сторони або інтересу.

Незалежність від влади і корпорацій: Журналісти повинні мати свободу висловлювати свої думки і писати про будь-які теми без втручання з боку політичних влад або корпораційних інтересів. Це може бути забезпечено, наприклад, через фінансову незалежність ЗМІ.

Перевірка фактів і джерел: Перевірка фактів і джерел допомагає уникнути поширення неперевіреної або недостовірної інформації. Журналісти повинні віддавати перевагу перевіреним та достовірним джерелам і уникати публікації інформації без перевірки.

Транспарентність: Журналісти повинні бути відкритими стосовно своєї методології роботи, включаючи джерела інформації та способи її перевірки. Це допомагає збільшити довіру до їхньої роботи.

Етичність і норми професії: Журналісти повинні дотримуватися етичних стандартів професії, таких як принципи об’єктивності, правдивості, справедливості та загальний інтерес громадськості.

Свобода вибору тем і об’єктів покриття: Журналісти повинні мати можливість вільно обирати теми для висвітлення та об’єкти покриття без тиску з боку будь-яких сторін чи інтересів.

Ці принципи допомагають забезпечити, щоб журналісти «Зорі» залишалися незалежними від джерел контенту та продовжує виконувати свою роль у суспільстві, надаючи об’єктивну та достовірну інформацію.

12.4 Засади використання різноманітних джерел у створенні  журналістського контенту медіа «Зоря»

Для забезпечення використання різноманітних джерел у створенні журналістського контенту для медіа «Зоря» ми використовуємо наступні підходи:

Розширення мережі джерел: Підтримання активний контакт з різними джерелами інформації, такими як офіційні джерела, експерти, громадські активісти, та звичайні люди. Це може включати співпрацю з офіційними установами, інтерв’ю з фахівцями та роботу зі свідками подій.

Мультиперспективність: Збір інформацію з різних джерел та дотримання принципу багатогранності. Різноманітність джерел допомагає уникнути упередженості та недостатньої інформованості.

Контроль за достовірністю: Перевірка достовірністі інформації, навіть якщо вона надходить з різних джерел. Застосування різних методів перевірки, такі як перевірка фактів, перевірка джерел та відстеження походження інформації.

Використання різноманітних форматів: Для розширення різноманітності контенту використовуємо різні формати, такі як статті, відеорепортажі, аудіоінтерв’ю, інфографіка тощо. Це дозволяє нам привернути різні аудиторії та надати їм контент у форматі, який найбільше їх привертає.

Активна реакція на новини: Ми завжди готові швидко реагувати на новини та події, навіть якщо вони відбуваються в різних джерелах. Швидка реакція дозволяє включати різноманітні погляди та відгуки на контент.

Співпраця з іншими медіа: Ми готові до співпраці з іншими медіа для обміну ресурсами та інформацією. Це може допомогти  отримати доступ до нових джерел інформації та розширити нашу аудиторію.

13.1 Політика щодо спонсорованого вмісту

Правила медіа «Зоря»  щодо   розмежування комерційного чи спонсорованого вмісту:

Чесність і прозорість: Усі матеріали, які є комерційними або спонсорованими, повинні бути чесно позначені як такі. Це допомагає забезпечити прозорість та відкритість перед аудиторією.

Відповідність законам і стандартам: Усі рекламні матеріали повинні дотримуватися відповідних законів і стандартів, які стосуються реклами та публічних відносин.

Чітке розмежування: Комерційний вміст, що є рекламним або спонсорованим, повинен бути чітко відокремлений від редакційного вмісту. Це може бути зроблено шляхом явного позначення “реклама” або “спонсоровано” на початку або в кінці матеріалу.

Відмова від змішаних повідомлень: Не слід змішувати комерційний вміст з редакційним в тому числі і вживати його як частину редакційного контенту без відповідного розмежування.

Обов’язковість відзначення партнерства: Якщо матеріал є спонсорованим або партнерським, це повинно бути чітко вказано, щоб аудиторія розуміла, що цей вміст є результатом співпраці з певним партнером або спонсором.

Дотримання етичних принципів: Комерційний вміст повинен бути вироблений з дотриманням етичних принципів та цінностей, що відповідають стандартам медіа «Зоря».

Відповідальність редакції: Редакція медіа «Зоря»  повинна забезпечити, щоб всі комерційні матеріали відповідали цим правилам і були зрозумілими для аудиторії.

Ці правила мають на меті забезпечити, щоб комерційний та спонсорований вміст були чесними, прозорими та етичними для аудиторії медіа «Зоря».

13.2. Індикатори спонсорованого контенту

Спонсорований вміст газети «Зоря» має бути позначений відповідними позначками (індикаторами):

“Спонсоровано” або “Реклама”: Ці терміни, чітко показують читачам, що матеріал має комерційну природу.

Логотип або емблема спонсора: Розміщення логотипу або емблеми спонсора поруч з матеріалом.

Іконка або мітка: Розміщення спеціальної іконки чи мітки, яка вказує на комерційний характер матеріалу.

Текстова позначка: Коротке пояснення під заголовком матеріалу, щоб вказати на його спонсорський характер.

13.3.

 Розділення новин і думок

Редакційні вказівки для газети «Зоря»  щодо розмежування між новинами та думками є наступними:

Об’єктивність новин:

Новини повинні бути представлені без упливу особистих поглядів та думок журналістів. Інформація має бути фактичною, перевіреною та достовірною.

Чітке розмежування:

Важливо чітко відокремлювати новини від коментарів, аналізів та думок. Розділення цих двох компонентів дозволяє читачам чітко розуміти, що є об’єктивною інформацією, а що — особистою думкою автора.

Зазначення джерел:

Для забезпечення достовірності та прозорості, усі новини повинні мати чітке вказівання на джерела інформації. Це допоможе читачам перевірити інформацію та зробити власні висновки.

Обмеження використання особистих думок:

Використання особистих думок, коментарів або аналізів у новинах повинно бути мінімальним. Якщо присутні, вони повинні бути чітко відмежовані від фактичної інформації.

Баланс:

При включенні думок чи коментарів в матеріали, необхідно забезпечити баланс і представити різні точки зору з метою стимулювання обговорення та аналізу.

Професійна етика:

Всі журналісти повинні дотримуватися професійних етичних стандартів у своїй роботі, уникаючи конфлікту інтересів та неприпустимих форм маніпуляції інформацією.

Вказівки журналістам «Зорі»  стосовно розмежування між вмістом новин і комерційним вмістом:

Розділіть розділи або сторінки: Зробіть чітке розмежування між секціями новин і комерційним вмістом на вашому веб-сайті чи в вашому друкованому виданні. Це дозволить читачам легко розрізняти одне від іншого.

Використовуйте різні маркери: Наприклад, визначте спеціальні теги або маркери для новинних статей і комерційного контенту, щоб читачі могли легко розрізняти їх.

Вказуйте на рекламу: Якщо вміст містить оплачуваний матеріал або рекламу, зазначайте це чітко. Використовуйте фрази типу “Оголошення” або “Спонсоровано”, щоб читачі відразу розуміли, що це не новини.

Обмежте рекламу в новинах: Уникайте вставляти рекламу в текст новинних статей. Це може призвести до плутанини для читачів і знизити довіру до вашого джерела.

Підтримуйте об’єктивність і незалежність: Під час написання новинних статей уникайте впливу комерційних інтересів на зміст. Зберігайте об’єктивність і незалежність, щоб ваші читачі могли довіряти вашим новинам.

Чітке позначення і реклама в соціальних мережах: Якщо ви публікуєте контент у соціальних мережах, вказуйте на комерційний контент і рекламу так само, як і на власному веб-сайті чи в друкованих виданнях.

Вказівки журналістам «Зорі»  стосовно щодо Розмежування Новин та Зовнішнього Контенту

Редакція газети «Зоря» , вважає за необхідне поділитися рекомендаціями щодо чіткого розмежування між новинним контентом та матеріалами, наданими зовнішніми нежурналістськими організаціями.

Визначення джерела: Першим кроком у розмежуванні новин від зовнішнього контенту є чітке вказівання джерела. При публікації матеріалів, наданих зовнішніми організаціями, обов’язково слід зазначати джерело інформації та прозоро вказувати на її походження.

Редагування та Перевірка: Перед публікацією будь-якого зовнішнього контенту, редакція повинна провести тщательну перевірку достовірності та об’єктивності інформації. Важливо переконатися, що матеріали відповідають стандартам об’єктивності та фактологічності.

Розділення секцій: Для зручності читачів та підвищення зрозумілості, рекомендуємо розділяти секції газети на “Новини”, де публікуються матеріали, підготовлені власними журналістами, та “Матеріали зовнішніх джерел”, де розміщуються інформаційні повідомлення від зовнішніх організацій.

Контекст та Коментарі: Під час публікації зовнішнього контенту важливо додати короткий контекст чи коментар, що пояснює важливість матеріалу для читачів нашої газети. Це допоможе забезпечити зрозумілість та зберегти довіру аудиторії.

Відмова від бізнес-інтересів: При використанні зовнішнього контенту, уникайте конфлікту інтересів та будь-яких форм реклами. Редакція повинна дотримуватися принципів незалежності та об’єктивності у виборі матеріалів для публікації.

Наше медіа завжди прагне до найвищих стандартів журналістики та професіоналізму. Чітке розмежування між новинним контентом та матеріалами, наданими зовнішніми організаціями, є важливим кроком у забезпеченні цих стандартів.

14.1. Робота з неточностями

Механізм повідомлення громадськості про можливі помилки.

Прийом повідомлень: Коли громадяни виявляють можливі помилки, вони можуть надсилати повідомлення, надаючи якомога більше деталей про помилку і посилаючись на конкретний матеріал.

Перевірка та аналіз: Редакція  медіа «Зоря»  перевіряє надіслані повідомлення, аналізує представлені докази та вирішує, чи є помилка, і як її виправити.

Коригування та оновлення: У разі підтвердження помилки редакція медіа «Зоря» вносить необхідні корективи до відповідного матеріалу та оновлює його на веб-сайті або в інших виданнях.

Повідомлення про результати: Медіа «Зоря»  може повідомити особу, яка подала повідомлення про помилку, про результати їхнього аналізу та про те, як вона була виправлена.

Процес оцінки та розгляду претензій щодо помилок та неточностей

Прийом претензій: Газета «Зоря» приймає претензії від читачів через  електронну пошту та телефонний дзвінок.

Реєстрація претензій: Кожна отримана претензія реєструється в базі даних із зазначеним часом та датою.

Перевірка претензій: Після реєстрації претензії вона  має бути перевірена з відповідними фактами. Це може включати звернення до відповідних джерел інформації, перевірку архівів газети, а також контакт з відповідними особами або організаціями.

Аналіз і розгляд: Після перевірки претензії вона має бути передана редакційній раді для подальшого аналізу та розгляду. У цьому етапі можуть бути залучені різні сторони, включаючи журналістів, редакторів та юристів.

Прийняття рішення: На основі аналізу та обговорення претензії приймається рішення про подальші дії. Це може бути виправлення помилки, опублікування виправлення або відповідь на претензію у вигляді окремої статті або коментаря.

Інформування сторін: Після прийняття рішення газета повинна інформувати сторони про результати розгляду їхньої претензії.

Моніторинг та звітність: Газета повинна вести моніторинг за вирішенням претензій та регулярно звітувати перед громадськістю про свою діяльність у цьому напрямку.

Систематична редакційна структура у медіа «Зоря», яка забезпечує своєчасне та прозоре виправлення будь-яких неточностей у його змісті.

Медіа «Зоря» прагне забезпечити своїм читачам не лише якісну та інформативну продукцію, але й максимально відкритий та прозорий процес редакції. Для цього ми встановлюємо систему редакційної структури, яка дозволяє своєчасно та ефективно виправляти будь-які неточності у змісті наших матеріалів.

1. Директор-Головний Редактор

Директор-Головний редактор відповідає за загальне керівництво редакційним процесом. Він приймає остаточне рішення щодо публікації матеріалів та встановлює високі стандарти якості.

2. Редакційна Рада

Редакційна рада складається з кваліфікованих журналістів та експертів у різних галузях. Вони відповідають за аналіз та рецензування контенту перед публікацією, а також приймають рішення щодо виправлення будь-яких помилок.

3. Можливості для Читачів

Ми надаємо можливість читачам легко повідомляти про будь-які неточності у наших матеріалах. Кожен може подати скаргу або зауваження через електронну скриньку apasechnikred@gmail.com чи телефонний дзвінок +380958900016. Це дозволяє нам оперативно виправляти помилки та підтримувати високий рівень довіри наших читачів.

4. Прозорість

Ми ретельно дотримуємося принципу прозорості у всіх аспектах нашої діяльності. Всі виправлення та виправлені неточності в матеріалах публікуються з поясненням причин та часом змін.

Медіа «Зоря» прагне створити середовище, де кожен читач може бути впевненим у достовірності та якості наданих нами матеріалів. Наша редакційна система є гарантією цієї мети.

 14.3. КОНТАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

103 Контактна особо на випадок скарг щодо можливих порушень принципів журналістики чи редакційних вказівок — директор-головний редактор газети Пасічник Олександр Анатолійович +380502752290, ел.адреса: apasechnikred@gmail.com

104 Процес, за допомогою якого громадськість може розпочати з діалог щодо можливих порушень ї принципів журналістики чи редакційних вказівок розпочинається після спілкування з директором медіа і триває до з’ясування обставин та знаходження потрібного результату. Можливе вирішення проблеми — через суд.

14.5 У медіа газети  «Зоря»  омбудсмен визначається із осіб обласної журналістської організації, обраний з числа незалежних від керівництва медіа її членів на загальних зборах журналістської організації.

На даний час омбудсменом обрано голову  обласної  організації НСЖУ Бріжа Олександра Михайловича (головний редактор Донецької обласної газети «Донбас», секретар НСЖУ, Заслужежний журналіст України).

Контактний телефон Бріжа Олександра Михайловича  +380503686619. 

14.6 Омбудсмен має права у рамках закону виявляти помилки, ставати на захист усіх стрін та сприяти відшколуванню можливих збитків, що сталися через порушення прав постраждалої сторони.